Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2018

Najgorsze nie było to, że odczuwałem smutek.
Najgorsze było to, że naprawdę nic nie czułem.
— Piotr Bucki – Złap równowagę. Jak mądrze żyć z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym?
Reposted fromnyaako nyaako viaEtien Etien
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viaSenyia Senyia
Nie wystarczy dużo wiedzieć, żeby być mądrym.
— Heraklit
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaSenyia Senyia

4gifs:

Elderly man prepares his dog for a rainy bike ride. [video]

Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSenyia Senyia

February 20 2018

Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk - "Bieguni"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaSenyia Senyia

February 16 2017

Przyjdzie taka chwila, gdy stwierdzisz, że wszystko się skończyło. To właśnie będzie początek

Reposted fromclerii clerii viaSenyia Senyia
7501 fc57 500
Reposted fromoll oll viazapachsiana zapachsiana
6465 7855
Reposted fromxopolly xopolly viaessperer essperer

February 14 2017

9447 a5c2
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 viaoll oll
6218 d103 500
Reposted fromkimik kimik viareloveution reloveution
8422 3769
Reposted fromiamstrong iamstrong viascorpix scorpix
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viamanfredxoxo manfredxoxo
6150 ff29

February 13 2017

9366 e3d0
Reposted fromintrigante intrigante viamieszu mieszu
Kiedy osiąga się pewien wiek, życie staje się jedynie procesem ciągłego tracenia.
— Murakami
Reposted fromsfeter sfeter viairmelin irmelin
W okienku messengera przyjaźń jest łatwiejsza. „Tęsknię” składa się z siedmiu liter. „Kiedy będziesz?”– 15 znaków ze spacjami. „Nie mogę się doczekać, aż znowu się spotkamy” – 36 liter plus przecinek. Łącznie 15 sekund. Pół minuty, jeśli ktoś używa polskich znaków. Tymczasem słowa to tylko słowa. Jesteś tym co robisz. Nie tym, co mówisz, że robisz. (...) Z fizyki pamiętam tylko jeden wzór. Przebyta droga dzielona przez czas, daje prędkość. Fizyczka nie wspomniała, że może chodzić o prędkość rozpadu znajomości. Kiedy odległość i czas krzyczą razem: sprawdzam, możesz tylko stać i przyglądać się, co zostało.
— pierwiastki.com
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl