Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2019

Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— napotkane.
Reposted fromcorvax corvax viazyrafa zyrafa
9827 d055 500
Reposted from1911 1911 viabluntrider bluntrider
Sponsored post
9924 e377 500
Reposted frommoai moai viaEtien Etien
Wyciągnął do mnie rękę, nie wiedziałam co mam zrobić, więc połamałam mu palce swoim milczeniem. 
— #
Reposted frompapiertiger papiertiger viaEtien Etien

July 28 2018

-Zwykle trudno opowiedzieć o tym, o czym naprawdę chce się opowiedzieć. Nie uważasz?
— H. Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromsalato salato viacmollka cmollka
7324 508b 500
Reposted frompanikea panikea viacmollka cmollka
1303 c80e
Marlon Brando in Streetcar Named Desire

July 12 2018

0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viacoffeegood coffeegood

May 11 2018

9968 1769
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSenyia Senyia
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSenyia Senyia
5426 d917
Reposted fromcalifornia-love california-love viaSenyia Senyia
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaSenyia Senyia
Reposted fromshakeme shakeme viaEtien Etien
Reposted fromsilence89 silence89 viaEtien Etien
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromumorusana umorusana viaSenyia Senyia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...